#
#
#
#
#
#

Vizsga infok

Fehér Öv, 10. tanuló fokozatAlapállás:
mozgásból is, 2 percig


Ütések:
10-15 db bal-jobb egyenes
10-15 db bal-jobb horog
10-15 db bal-jobb felütés
10-15db uraken, kézhátütés
könyökütés három fatája


Rúgások:
10 db láblendítés előre (mae keage)
10 db kifelé körzés (uramikazuki-geri)
10 db befelé körzés (maikazuk-geri)
10 db előre rúgás gyomorra (mae-geri)
10 db oldalrúgás térdre (yoko-geri)
10 db lábkisöprés körívesen (ashi-barai mawashi)


Védések:
Falnál állva karate ütések védése 0.5 percig
Falnál állva karate rúgások védése 0.5 percig.


Eséstechnika:
5 db előre gurulás
5 db hátra gurulás
társon átesés
kézfogásból szabadesés


Erősítések:
25 db fekvőtámasz
35 db felülés
0,5 perc lábkitartás gyomorra, (előre és oldalt) kapaszkodva
1 kör békaügetés
3 db testerősítés ütéssel (hara)

Citromsárga öv, 9. tanuló fokozat

Ütések:
Egyyenesek, horgok, felütések, kézhátütés mozgásból (iskolázás)
2 percig.
Könyökütés zsákra, 10 db, kb. fél percig.


Rúgások:
10 kyu rúgásai után,
10 db előre rúgás (zsákra is)
10 db hátra rúgás
10 db oldalrúgás (zsákra is)
5 db ugró térdrúgás kézbe
10 db első és hátsó lábas fentről lefelé rúgás
10 db lábsöprés három fajtája
10 db első és hátsólábon köríves rúgás, zsákra
10 db 180o-os fordulásos oldalrúgás


Védések:
1 percig karate ütések védése mozgásból
1 percig minden rúgás védése


Dobások:
5-8 db csípődobás
5-8 db zsákdobás
5-8 db hátsógáncs
5-8 db hátulról kiemeléses dobás


Erősítések:
30 fekvőtámasz
40 felülés
0,5 perc lábkitartás előre rúgásból, gyomorra, kapaszkodás nélkül
perc köríves rúgás gyomorra, kapaszkodással
perc oldalrúgás fejre, kapaszkodással
100 db előre rúgás, ebből 10 db fejre, 90 db testre


Küzdelem:
1 ellenféllel semi-contact, 5 perc.

Narancssárga öv, 8. tanuló fokozat:

Ütések:
2 perc mindenféle ütés levegőbe (árnyékolás)
2 perc mindenféle ütés zsákra (folyamatosan)
5 db fordulásos ütés bemutatása zsákra


Rúgások:
10 db előre rúgás fejre
10 db oldalrúgás fejre
10 db köríves rúgás fejre, első és hátsó lábbal is
10 kampórúgás fejre, kézre is
5 db 180o-os fordulásos rúgás testre
5 db 360o-os fordulásos rúgás testre
5 db 180o-os fordulásos sarokrúgás fejre
5 db 360o-os fordulásos sarokrúgás fejre


Dupla rúgások:
5 db köríves rúgás térdre, és fejre
5 db előre rúgás gyomorra, köríves fejre
5 db köríves fejre, oldalrúgás testre
5 db oldalrúgás testre, köríves fejre
5 db full-os köríves, forgó rúgás sarokkal fejre
5 db lábkisöprés és térdrúgás körívesen
5 db lábkisöprés és fordulásos oldalrúgás testre
5 db lábkisöprése és fordulásos sarokrúgás fejre, körívesen
5 db ugró-ollózó köríves rúgás fejre, mindkét lábbal (tenyérbe)


Védések:
2 perc bármilyen lábtechnika védése elmozgásokkal is.


Önvédelem:
2-3 db csuklószabadítások
ruhafogásból szabadulás
hajhúzásból szabadulás
fojtásból szabadulás
hátsó átkarolásból szabadulás
nyak beszorításból szabadulás


Erősítés:
35 db fekvőtámasz
45 db felülés
50 db előre rúgás fejre
lábkitartás 0,5 percig, kapaszkodva, előre rúgás gyomorra,
köríves rúgás fejre, oldalrúgás fejre


Küzdelem:
2x2 perc kéztechnika (fél-full)
1x2 perc kéz és lábtechnika (nonstop semi)

Zöld 7. tanuló fokozatÜtések:
1 menet árnyék (2 perc)
1 menet zsákolás (3 perc)


Rúgások:
az eddigi rúgásokból 10 db lábanként
forgó rúgás 5 db egymás után, egyenes irányban
első és hátsó lábas ugró köríves rúgás, helyből felugorva, zsákra, és
ellenfélre is
ugró fordulásos oldalrúgás zsákra, egyik lábbal


Védések:
1,5 perc lábtechnika védése két ellenféllel


Önvédelem:
Puszta kéz ellen (pofon, ruha-, nyakfogás)
Hátsó átkarolásból szabadulás


Erősítés:
35 db fekvőtámasz
50 db felülés
20 db köríves rúgás lábletétel nélkül
20 db előre rúgás gyomorra, lábletétel nélkül


Küzdelem:
1x2,5 perc kéztechnika (nonstop semi)
1x1 perc bal láb
1x1 perc jobb láb
1x3 perc kéz-láb (nonstop semi)

Zöld öv, keresztben kék csíkkal öv, 6. tanuló fokozat:Ütések:
5 db kettős ütések zsákra
5 db hármas ütések zsákra
5 db ugyanazzal a kézzel való ütések


Rúgások:
5 db eddigi bármilyen technika
kampórúgás + vissza köríves rúgás 1 lábbal
ugró-ollózó, fordulásos köríves rúgás 1 lábbal
ugró, pörgő rúgás 1800-os, 1 lábbal
ugró, fordulásos oldalrúgás, 1800-os, 1 lábbal
5 db párra történő támadás, max 2 rúgással


Önvédelem:
Kés ellen
2 db alsó szúrás
2 db felső szúrás
2 db oldal szúrás
2 db egyenes szúrás


Küzdelem:
1, 1,5 perc bírkózás (felütésekkel, állásból)

Kék öv, 5. tanuló fokozat:Ütések:
5db kettős ütések zsákra
5db hárma ütések zsákra
5db ugyanazzal a kézzel való ütések


Rúgások:
5db eddigi bármilyen technika
kampórúgás + vissza köríves rúgás 1 lábbal
ugró-óllózó, fordulásos köríves rúgás 1 lábbal
ugró, pörgő rúgás 1800-as 1 lábbal
ugró, fordulásos oldalrúgás, 1800-as 1 lábbal
5db párra történő támadás, max 2 rúgással


Önvédelem:
Kés ellen:
2db alsó szúrás
2db felső szúrás
2db oldal szúrás
2db egyenes szúrás


Küzdelem:
1x1,5 perc birkózás (felütésekkel, állásból)
1x1,5 perc birkózás (földön, bármilyen ütésekkel)

Piros öv, 4. tanuló fokozat:Kéztechnika:
zsákra kettős ütések egy kézzel
zsákra váltott ütések két kézzel
zsákra hármas ütések


Lábtechnika:
5 db a régi rúgásokból


3-as rúgások:
előre, oldalt, köríves (előre)
előre, köríves, oldal (előre)
köríves térd, has, fej
kampórúgás, köríves rúgás has, köríves fej
fordulásos oldalrúgás, és köríves fejre
a fenti rúgásokat kitolva lassan is
köríves rúgás, ugró-ollózó 1800-os fordulásos, köríves rúgással,


3db ugró-pörgő rúgás, 1800-os, egymás után


Párra kombinációk:
Első lábas oldalrúgás és első lábas köríves rúgás
Hátsó lábas köríves rúgás és oldalrúgás testre
Hátsó lábas köríves fejre, fordulásos fejre
Hátsó köríves testre, fordulásos oldalrúgás testre
Fordulásos 1800-os fejre, köríves testre
Első lábas sarokrúgás, jobb egyenes fejre
Jobb egyenes, bal horog fejre, hátsó lábas köríves rúgás testre
Bal egyenes fejre, kampórúgás fejre
Felütés sorozat, térdrúgás
Tükörállásból balegyenes, lábsöprés, forgóütés


Erősítés:
50 db fekvőtámasz
70 db felülés
1 kötélmászás
1 kör békaügetés, közben 4x5 előre rúgás felállással
2 km futás, 8-10 perc alatt

Lila öv, 3. tanuló fokozat:Kéztechnika:
1 perc belharc, külharc váltakozása 15 mp-ként
0,5-0,5 egyenes-horog, felütés-horog ütése
1 perc védés boksz ütések ellen (semi)
1 perc védés karate ütések ellen (semi)


Lábtechnika:
4KYU-s rúgások, lassan kitolva 5 db
Hátsó lábas köríves rúgás zsákra
Első lábas köríves rúgás zsákra, (test-fej)
Oldalrúgás első lábbal
Fordulásos rúgás 1800-os
Ugró fordulásos sarokrúgás 1800-os (1 lábbal)
Ugró kampórúgás


Páros gyakorlat:
Bal egyenes és ugró hátsó lábas előre rúgás (testre)
Bal-jobb egyenes és ollózó elsőlábas köríves rúgás
Kézhátütés és fordulásos ugró oldalrúgás
Bal egyenes, jobb horog és ugró fordulásos rúgás
Oldalrúgás testre, és ugró oldalrúgás (1 lábbal)


Erősítés:
60 db fekvőtámasz
80 db felülés
20 db előre rúgás felállásból
rúgás lassú kitolása, 10 mp-ig kitartás (előre, oldalra, körívesen)


Küzdelem:
1x2 perc Shotokan szabályok szerint
1x2 perc Kyokushinkai szabályok szerint
1x2 perc semi contact
1x2 perc boksz (nonstop semi)
1x2 perc Thaywondo szabályok szerint (fél full)

Barna öv, 2. tanuló fokozat:Kéztechnika:
1 perc zsákolás bal kézzel
1 perc zsákolás jobb kézzel
2 perc zsákolás
2 perc árnyékolás
Elhajlások és keresztbe ütések (bal-jobb, egyenesek, horgok)
5 db iskolázás


Lábtechnika:
Régi rúgásokból 10 db
Előre-oldalt-hátra rúgás 5-5 db, lassan és közepes sebességgel is
Hátra-előre-oldalt rúgás 5-5 db lassan és közepes sebességgel is
3 db 360o-os ushiro köríves rúgás
3 db 180o-os ushiro köríves rúgás a másik lábbal
ugró oldalrúgás célpontra (1 lábbal)
páros lábbal előre rúgás célpontra
páros lábbal oldalra rúgás célpontra


Törések:
Ugró köríves 1 db cserép
180o-os forgó 1 db cserép
kampó rúgás 1 db cserép
ugró forgó sarokrúgás 1 db cserép


Önvédelem:
Ütések, kés és bot elleni védekezések (10-10 db)


Erősítés:
80 db fekvőtámasz
100 db felülés
rúgás után lábkitartás 5-5 mp-ig
előre rúgás testre, oldal és köríves rúgás fejre kitartása 30 mp-ig


Küzdelem:
4x2 perc Thaywondo szabályok szerint
1x1 perc csak bal lábbal
1x1 perc csak jobb lábbal
0,5 perc hara csak kézzel

Barna öv, keresztben fekete csíkkal, 1. tanuló fokozat:Kéztechnika:
2 perc iskolázás
2 perc zsákolás (meghatározott ütésekkel)


Lábtechnika:
10 db a régi rúgásokból
10 db páros gyakorlat


Törés:
1 db tégla


Védések:
Falnál karate ütések védése
Falnál lábtechnika védése


Önvédelem:
Fogások ellen
Éles kés ellen


Erősítés állóképességre:
1,5 perc árnyék
2 perc zsákolás kézzel
1,5 perc zsákolás lábbal
1,5 perc zsákolás kézzel-lábbal
1,5 perc iskolázás kézzel
1,5 perc iskolázás lábbal
1,5 perc kötelezés


Erősítés:
Lábkitartás fejre 30 mp-ig (előre, oldalra és körívesen)
1 perc fekvőtámasz
2 perc felülés
0,5 perc guggolásból előre rúgás
1 perc hara (test, fej)

Fekete öv, 1. dan:Kéztechnika:
2 perc zsákolás kézzel
2 perc zsákolás lábbal (80%)
2 perc kötelezés
2 perc iskolázás kézzel
2 perc iskolázás lábbal (80%)


Lábtechnika:
Lábkitolások:
Köríves test-fejre, kampórúgás fejre, oldalrúgás testre
Köríves rúgás térd-test-fejre, kampórúgás
Forgó oldalrúgás testre, 2 db köríves fejre
Kampórúgás fejre, köríves rúgás test-fejre
0,5 perc köríves rúgás testre
0,5 perc köríves rúgás fejre
10 db páros gyakorlat, kombinációk saját elképzelés szerint,
nehéz elemekkel is
Törés:
Testen lécek eltörése
Sípcsonttal törés


Önvédelem:
Több támadó ellen folyamatosan


Erősítés:
2 perc ütés-rúgás hara, védőfelszerelésben


Küzdelem:
5x3 perc Thaywondo szabályok szerint, ringben (full-contact)
1x2 perc Kick-boksz szabály szerint ringben, 2 ellenfél ellen.