#
#
#
#
#
#

Egyéb szakágak

KYUSHO COMBAT KARATE SZAKOSZTÁLY


A szakosztályban folyó munka és szellemiség szorosan épül a hagyományos japán, ezen belül is az okinavai kultúra és harcművészeti értékekre, ugyanakkor szerves részét képezi a tanulmányok során a modern küzdőrendszerek és sporttudományi ismeretek komplex alkalmazása.

A sportolók a tradícionális karate bázisán sajátítják el az álló- és földharc elemek (ütések, rúgások, ízületi feszítések, dobások, söprések stb.) széles tárházát és a szisztematikus munka eredményeként hatékony, a klasszikus karate technikai és szellemi háttere mellett, a mai kor elvárásainak megfelelő, hatékony pusztakezes és eszközös önvédelmi ismereteket sajátítanak el.

A képzés egyik alapvető részét képezi az emberi test gyengeségeinek tudatos, módszeres megismerése és ezen ismeretanyag reális, használható és magas szintű beépítése a technikai alkalmazásokba. Az ún. életpontok szisztematikus használata, az alkalmazások rétegződéses tudásként való elsajátítása a kyusho jitsu révén válhat komoly tényezővé az önvédelemben, a közelharcban.

Mit is jelent a kyusho jitsu? A kyusho szó jelentése egyszerűen nem más, mint "életpont". A mai, korszerű, tudományos ismereteken alapuló kyusho jitsu – amely integrált ismeretként épül a képzésbe - azonban egy olyan stílusfüggetlen alkalmazási rendszer, amely valamennyi küzdőrendszer eszköztárát - feltárva az alkalmazott technikák ősi, valós harci helyzetekre kidolgozott értelmezését - a maximális hatékonyság irányába koncentrálja. A kyusho jitsu alkalmazása – a szakosztályban folyó oktatási metodikának megfelelő harcművészeti ismeretek, készségek és képességek megléte esetén - komoly lehetőséget ad a test alapvető fizikai gyengeségeit kihasználva az ideg- és energiapályák (meridiánok) meghatározott pontjainak, vagyis a test életpontjainak támadásán keresztül a test energetikai egyensúlyának negatív irányba történő megváltoztatásával az ellenfél harcképtelenné tételére.

A Kyusho Combat Karate Szakosztály tagjai számára az életpontok alkalmazásának magas szintű elsajátításának lehetőségét a reális alapokon nyugvó, a folyamatos szakmai fejlesztés és ezáltal a fejlődés hátterének biztosításával a Kyusho Combat Application (KCA) rendszere biztosítja. A KCA átfogó rendszere a tradícionális harcművészetek és modern küzdősportok technikai és taktikai elemeinek, edzésmódszereinek, az életpontok és a kapcsolódó élettani, neurológiai ismeretek rendszerszemléletű felhasználásával, a modern kor kihívásainak folyamatosan megfelelő, magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretanyag alkalmazásával nyújtja gyakorlói részére a hatékony és reálisan alkalmazható komplex önvédelmi megoldást és utat, továbbá saját harcművészetük mélyebb megértésének lehetőségét.

A szakosztályi munka keretein belül folyó rendszeres edzések mellett minden érdeklődőnek lehetősége van a karate és/vagy kyusho jitsu ismereteinek mélyebb, magas szintű elsajátítására egyénre szabott, személyi tréningek igénybevételével is.

A KCA Dojo többek között a Ryute® Kempo/Karate, azaz Taika Seiyu Oyata (10 Dan Ryute®) alapító nagymester harcművészeti rendszerének hivatalos magyarországi képviselője.

Edzéseinken alapvető cél, hogy mind fizikailag, mind mentálisan és technikailag magasan képzett és felkészült, morális értékrendjükben példamutató harcosokat neveljünk. A harchoz az ért igazán, aki szilárdan áll abban a helyzetben, amelyben nem szenvedhet vereséget, ugyanakkor nem szalasztja el azt a helyzetet, amelyben az ellenfélnek vereséget kell szenvednie…Kontakt:

Web: http://kyushocombat.ucoz.com/


E-mail: kyushocombat@gmail.com


Mobil: 20/944-3071